Forskningsanslag till lymfödembehandling

Cancerfonden har beviljat docent Karin Johansson, Lund Universitet, fortsatta forskningsanslag i ytterligare 3 år.

Sammanfattning av forskningsprogram Karin Johansson

133 miljoner kronor till forskare vid Lunds universitet när Cancerfonden delar ut årets anslag | Medicinska fakulteten