Nyheter


Outstanding paper presentation

Håkan Brorson, professor, har fått ett viktigt erkännande av sin forskargärning från American Society of Plastic Surgeons vid en kongress i Boston.