Tisdagen den 16 augusti 2022

Medlemskap

Medlemskap i Svensk Förening för Lymfologi (SFL)

Medlemskap i SFL kan sökas av enskilda personer och föreningar, företag och organisationer som har utbildning, forskar eller arbetar inom lymfologin eller dess närstående verksamhet.

Enskilda medlemmar i SFL har (via ett tilldelat individuellt lösenord) tillgång till alla funktioner på SFLs hemsida www.lymfologi.se och erhåller rabatt vid deltagande i utbildningsdagar eller seminarier.

Föreningar, företag och organisationer kan bli stödjande medlem i SFL, men deras anställda eller medlemmar kan inte enskilt utnyttja t ex rabatt på seminariedagar och har inte per automatik tillgång till alla funktioner på SFLs hemsida.

Genom att bli medlem i Svensk Förening för Lymfologi (SFL) stödjer man

  • området lymfologi och dess utveckling, diagnostik och behandling i Sverige
  • föreningen i att kunna anordna seminarier med inbjudna nationella och internationella föreläsare för att kunna lyfta kunskapsnivån hos sjukvårdspersonal, sjukvårdspolitiker och patienter.
  • föreningens arbete med en aktiv hemsida
  • det kontinuerliga arbetet med vårdprogram
  • föreningen i främjande av forskning och utbildning

Svensk Förening för Lymfologi behöver allas medverkan och kompetens.

Medlemsavgifter är grunden för föreningens ekonomi och är den enda fasta årliga inkomstkällan. Inkomster gör bland annat planering av seminarier med inbjudna föreläsare, utskick och hemsidan med uppdateringar möjlig.

Medlemsavgift sätts in på plusgirokonto 88 39 98-7, Svensk Förening för Lymfologi, eller Swish 123 154 44 69 (ange namn)

Enskild medlem                          200 kr/år

Ålderspensionär                          100 kr/år          

Föreningar/företag                      500 kr/år           

     

Markera nedanstående mall och kopiera till ett mail samt fyll i uppifterna och skicka till    anna-karin.enghult@regionjh.se   

Ansökan om medlemskap i Svensk Förening för Lymfologi (SFL)

* Efternamn  
* Förnamn  
* Födelseår  
* Är du (sätt x) leg läk:       leg sjg/fysioter:      leg AT:       leg ssk:       annat: 
* Fullständig hemadress  
Arbetsplats  
* e-postadress  
Telefon arbete  
Telefon privat  

Markering med * ska fyllas i !