Uppdatering av mätmetoder i NVP Lymfödem

Kapitlet Bedömningsmetoder har nu uppdaterats gällande TDC, samt två nya bilagor för mätpunkter och diagnos.

Kapitlet Bedömningsmetoder har nu uppdaterats gällande TDC. Två bilagor, gällande lokal vävnadsvätska, TDC, har tillkommit. Den ena bilagan visar rekommenderade mätpunkter för arm, ben, bröst och axillärt/thoracalt, och den andra bilagan anger gränsvärden för diagnos av ökad vävnadsvätska (lymfödem) på dessa mätpunkter.