Disputation inom behandling av lymfödem

Måndagen den 5/12 kl 13.00 disputerar fysioterapeut Katarina Blom, Stockholm, vid Lunds Universitet, Institutionen för hälsovetenskaper, med avhandlingen ” Early diagnosis, treatment, and Health-Related Quality of Life in women with mild Breast Cancer-Related Lymphedema”.

Disputationen kan följas på nedanstående länk

Disputation Katarina Blom 5/12-22