Lotta Jönsson disputerar 30/11 2023

Lotta Jönsson disputerar på avhandlingen ”Lower limb lymphedema: measurements and exercise” vid Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds Universitet, torsdagen 30 november, kl 9.00, Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32 i Lund.

Om man inte har möjlighet att närvara kan disputationen följas via zoom-länk

https://lu-se.zoom.us/j/69748536946

Avhandling Charlotta Jönsson (pdf)