Tisdagen den 16 augusti 2022

Prisade doktorander

Publicerad 2022-07-08

Ännu en gång har den svenska lymfologigruppen fått pris för bästa presentationer, denna gången på ESL kongressen i Assisi i Italien i juni 2022.

Nordiska möten hösten 2022

Publicerad 2022-05-31

Två nordiska möten inom lymfologi äger rum i höst, Nordisk kongress i Oslo i september och Internationellt symposium i Göteborg i oktober.

Uppdatering av mätmetoder i NVP Lymfödem

Publicerad 2022-04-06

Kapitlet Bedömningsmetoder har nu uppdaterats gällande TDC, samt två nya bilagor för mätpunkter och diagnos.

Abstract book från ILF

Publicerad 2021-11-28

Uppdatering av Kompression i NVP

Publicerad 2021-11-07

Evidensbaserad lymfödemkurs VT22

Publicerad 2021-10-15

Abstract book från ISL

Publicerad 2021-10-13

Framgångsrik lymfologigrupp

Publicerad 2021-10-13

Uppdatering kirurgi i NVP

Publicerad 2021-06-21

Kapitlet om kirurgisk behandling av lymfödem är nu uppdaterat i NVP Lymfödem

Poängkurs i lymödembehandling

Publicerad 2020-09-16

Nordisk kongress och ESL flyttas

Publicerad 2020-04-08

Nordisk Kongress i Lymfologi 10-12 september i Oslo flyttas till nästa år på grund av Covid-19. Även ESL Congress i Asissi flyttas. Nytt datum meddelas senare.

Lipödem, myter och fakta, del 5, konsensus

Publicerad 2020-04-08

Pris till lymfologiforskare

Publicerad 2020-03-03

Professor Taija Mäkinen har fått ett stort och prestigefyllt pris för sin forskning inom lymfkärlsbiologi

Kongresser 2020

Publicerad 2020-02-29

Nu finns länkar uner Kalendarium till fyra olika kongresser 2020 inom området lymfologi

Uppdatering i VP Lymf

Publicerad 2020-02-29

Kapitlet Psykosocial problematik och livskvalitet har uppdaterats i VP Lymfödem av med dr Pia Klernäs och med dr Aina Johnsson, KI.

Poängkurs i lymfödembehandling

Publicerad 2020-01-15

SFL seminarium

Publicerad 2019-11-27

Presentationer från SFL's seminarium i Stockholm 18/11 finns nu tillgängliga på Medlemsidan under Vetenskapliga presentationer

Kongressrapport ISL

Publicerad 2019-11-23

Rapport från ISL kongressen 23-27 september i Beunos Aires. Läs mer under Medlemssidor, Vetenskapliga presentationer.

Professur i lymfkärlsbiologi

Publicerad 2019-11-23

Kongressrapport ESL

Publicerad 2019-05-22

Rapport från ESL kongressen 3-4 maj i Bryssel. Läs mer under Medlemssidor, Vetenskapliga presentationer.

Patientutbildning

Publicerad 2019-05-15

Exempel på patientutbildning finns nu under Informationsmaterial på Medlemssidorna

Lipödem, myter och fakta

Publicerad 2019-03-30

Länkar till fyra artiklar av Bertsch & Erbacher om myter och fakta gällande lipödem.

Ny informationsbroschyr för lymfödem

Publicerad 2018-12-16

Mentometersvar från 2017

Publicerad 2018-11-11

Vid SFL:s seminarium i Uppsala 2017 ställde vi frågor till deltagarna gällande lymfödembehandling, mätmetoder och rådgivning. Svaren som gavs via mentometer finns nu sammanställda under Medlemssidor, Vetenskapliga presentationer, Uppsala.

P4 intervju om lymfödem

Publicerad 2018-10-04

Abstract från ILF konferensen i Rotterdam

Publicerad 2018-07-19

Abstracten finns tillgängliga för alla medlemmar under fliken Vetenskapliga presentationer

GDPR

Publicerad 2018-05-28

Avhandlingar

Publicerad 2018-02-28

Länkar till nya och gamla avhandlingar med inriktning mot lymfödem finns nu på medlemssidorna

Lipödem

Publicerad 2018-02-24

Dokumentet om lipödem har nu uppdaterats. Se under fliken Lipödem i menyn till vänster.

Kongresser 2018

Publicerad 2017-12-02

Flera lymfologikongresser finns annonserade under 2018. Läs mer under Medlemssidor/Kalendarium

Nytt från seminariet 2017

Publicerad 2017-12-01

SFL:s seminarium i Uppsala 17 nov 2017 var välbesökt och uppskattat. Resultat från mentometerenkäten samt presentationerna gällande MLD och lipödem finns under Medlemssidor/Vetenskapliga presentationer.

Abstract från ISL i Barcelona

Publicerad 2017-12-01

Abstract som presenterades av svenska föreläsare finns tillgängligt under Medlemssidorna/Vetenskapliga presentationer, samt även möjlighet att beställa ytterligare abstract.

Barnkapitlet uppdaterat

Publicerad 2017-03-04

Kapitlet om Barn med lymfödem är nu uppdaterad med mer utförlig information om olika diagnoser.

Kirurgi och lymfödem

Publicerad 2016-12-26

6th World symposium in lymphedema surgery, anordnas i Barcelona 14-15 mars 2017. Läs mer under Kalendarium.

SFL:s seminarium 2016

Publicerad 2016-12-20

NIR (near-infrared fluorescence lymphatic imaging) demonstrerades av fysioterapeut Jean-Paul Belgrado från Bryssel, se video under menyfliken Vetenskapliga presentationer, samt presentationen om livskvalitetsmätning av Pia Klernäs.

Konferenser 2017

Publicerad 2016-10-18

2017 finns det ett stort utbud av konferenser inom lymfologi i Europa Läs mer under Kalendarium

Rapport Asia Pacific Conference

Publicerad 2016-06-14

Rapport från 2016 Asia Pacific Lymphology Conference i Darwin, Australien, 25-28 maj 2016. Läs mer under Vetenskapliga presentationer på Medlemssidan.

Rapport ESL Congress

Publicerad 2016-06-13

Rapport från 42nd European Sociaty of Lymphology Congress i Mulhouse, Frankrike, 13-14 maj 2016. Läs mer under Vetenskapliga presentationer på Medlemssidan.

Barn och lymfödem

Publicerad 2016-04-11

Lipödem differentialdiagnostik

Publicerad 2016-03-12

Information om lipödem baserar sig på föreläsningar vid World Congress of Lymphology i San Fransisco september 2015. Nu har uppdatering av texten gjorts med differentialdiagnostik i tabellform. Informationen finns tillgänglig under Lipödem i menyn.

Kirurgi i Vårdprogrammet

Publicerad 2016-02-19

Ett kapitel om Kirurgiska metoder för att behandla lymfödem finns nu tillgängligt i Vårdprogrammet

Nytt i Vårdprogrammet

Publicerad 2016-02-02

Ett nytt kapitel om egenvård och fysisk aktivitet har nu publicerats under Vårdprogram lymfödem

Nobelpriset i medicin

Publicerad 2015-12-14

Verksamhetsberättelse 2014/2015

Publicerad 2015-12-14

Ändring av stadgar

Publicerad 2015-12-07

Vid SFL:s årsmöte 2015-11-26 gjodes ändring av stadgarna främst gällande medlemskap. Läs mer under fliken Stadgar

Kongresser inom lymfologi 2016

Publicerad 2015-12-01

Betydelsefullt pris

Publicerad 2015-11-30

Håkan Brorson, docent och överläkare på Plastikkirurgiska kliniken i Malmö, har förärats utmärkelsen "Outstanding Paper Presentation? för sin forskning och operationsmetod av lymfödem. Priset utdelades i samband med American Society of Plastic Surgeons årliga kongress detta år i Boston 16-20 oktober 2015. Kongressen riktar sig till plastikkirurger i USA med 3200 deltagare. SFL gratulerar till detta fina pris.

SFL verksamhetsberättelse för 2014/15

Publicerad 2015-11-30

Lipödemföreläsning

Publicerad 2015-10-22

Doktorsexamen

Publicerad 2015-10-18

Den 1 okt försvarade sjukgymnast Helene Lindquist sin avhandling "Self-performed treatment in female cancer survivors with secondary lymphedema". SFL gratulerar till doktorsexamen. Avhandlingen kan rekvireras direkt från helene.lindquist@ki.se

Världskongressen i San Fransisco

Publicerad 2015-10-13

7-11 september genomfördes en världskongress i San Fransisco, organiserad av International Society of Lymphology (ISL) i samarbete med amerikanska National Lymphedema Network (NLN).

Uppdaterat kapitel om lymfpulsatorbehandling

Publicerad 2015-06-18

En uppdatering är nu publicerad av Vårdprogrammet för lymfödem gällande kapitlet om lymfpulsatorbehandling.

Fettsugning uppmärksammas i Australien

Publicerad 2015-06-18

Den fettsugningsteknik som urvecklats av överläkare och docent Håkan Brorson i Malmö, har uppmärksammats vid Macquarie University i Sydney.

Rapport om MLD

Publicerad 2015-06-18

En rykande färsk Cochrane rapport om lymfödembehandling med MLD Läs mer under Vetenskapliga publikationer på Medlemssidorna

Referat från ESL kongress 2015

Publicerad 2015-06-18

European Society of Lymphology anordnade en välbesökt kongress i Lausanne, Schweitz, 4-6 juni.

ILS kongress i San Fransisco

Publicerad 2015-04-28

Preliminärt program finns nu tillgängligt. Läs mer under Kalendarium på Medlemssidorna.

Ny lärobok i lymfologi

Publicerad 2015-03-23

Populärvetenskaplig föreläsning om lymfödem

Publicerad 2015-01-15

I början på december arrangerade Patientforum och Sjukhusbiblioteket vid Skånes universitetssjukhus en föreläsningskväll om att leva med lymfödem - behandling, träning och egenvård. Nu kan du se föreläsningen i efterhand på webben. Hitta länken under Vetenskapliga presentationer på Medlemssidor.