Forskningsanslag till huvud- och halscancer

Agneta Hagren, kontaktsjuksköterska, doktorand LU, har beviljats forskningsanslag för en studie som syftar till att bedöma förekomsten av lymfödem hos individer med huvud- och halscancer genom att mäta mängden vävnadsvätska, med TDC, före och efter olika former av cancerbehandlingar samt att undersöka individernas livskvalitet.