Behov och behandlingspyramider

Svensk Förening för Lymfologi har arbetat fram ett material för att belysa lymfödemproblematiken och föreslå vårdinsatser. Utgångspunkt är ett konsensus mellan de krav som ställs på evidensbaserad medicin och de erfarenheter och upplevelser som finns hos patienter och inom professionen. Materialet är tänkt att användas i kommunikationen med andra vårdgivare och företrädare för sjukvård och utbildning för att underlätta beslutsfattande.