Rapporter från konferenser

Under hösten har vi haft inte mindre än två konferenser i närområdet, gällande lymfologi. En nordisk kongress i Oslo i september och ett internationellt symposium i Göteborg i oktober.

SFL utlyste stipendier till båda, och nu finns rapporter av stipendiaterna från både Oslo och Göteborg.

Rapport från Göteborg (pdf)

Rapport från Oslo (pdf)