Styrelsen

Ordförande

Ordförande

Webmaster

Karin Johansson
Leg. fysioterapeut, docent
Institutionen för hälsovetenskaper, fysioterapi
Lunds Universitet
221 00 Lund

E-post: karin.johansson@med.lu.se

Vice ordförande

Vice ordförande

Leif Perbeck
Docent, överläkare, kirurg
Bröst- och Endokrinkirurgiska Kliniken, P9:03
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

E-post: perbeck@telia.com

Sekreterare

Sekreterare

Karin Ohlin
Leg arbetsterapeut
Plastikkirurgimottagningen
Jan Waldenströms gata 18, plan 2
Skånes Universitetssjukhus
205 02 Malmö

E-post: karin.ohlin@skane.se

Kassör

Kassör

Helena Ljunggren
Leg. sjukgymnast, medicinsk lymfterapeut
Täby Rehab Center
Kemistvägen 1
183 79 Täby

E-post: helena@rehab.se

Ledamot

Ledamot

Håkan Brorson
Professor, överläkare, plastikkirurg
Lymfödemcentrum
Plastikkirurgiska kliniken
Jan Waldenströms gata 18
Skånes Universitetssjukhus
205 02 Malmö

Ledamot

Ledamot

Anna-Karin Enghult
Leg. sjukgymnast, medicinsk lymfterapeut
AT/SG-enheten
Östersunds sjukhus
831 83 Östersund

E-post: anna-karin.enghult@regionjh.se

Ledamot

Ledamot

Åsa G Andersson
Leg.arbetsterapeut, medicinsk lymfterapeut
Bräcke diakoni
Arbetet: 08-791 14 82

E-post: asa.g.andersson@brackediakoni.se

Ledamot

Ledamot

Helene Lindquist Warberg 

Leg. sjukgymnast/medicinsk lymfterapeut

Medicine doktor

Fysioterapin Sundsvalls sjukhus

060-145600

E-post: helene.lindquist.warberg@rvn.se

Ledamot

Ledamot

Mariana Rubin De Lima

Leg. fysioterapeut, Medicinsk lymfterapeut

Lymfödemmottagningen, Göteborg

E-post: lymfödemmottagninggbg@vgregion.se