Styrelsen

Ordförande

Ordförande

Webmaster

Karin Johansson
Docent, leg. fysioterapeut, medicinsk lymfterapeut
Institutionen för hälsovetenskaper, fysioterapi
Lunds Universitet
221 00 Lund

E-post: karin.johansson@med.lu.se

Vice ordförande

Vice ordförande

Leif Perbeck
Docent i kirurgi

E-post: perbeck@telia.com

Sekreterare

Sekreterare

Karin Ohlin
Leg. arbetsterapeut
Plastikkirurgimottagningen
Jan Waldenströms gata 18, plan 2
Skånes Universitetssjukhus
205 02 Malmö

E-post: karin.ohlin@skane.se

Kassör

Kassör

Helena Ljunggren
Leg. sjukgymnast, medicinsk lymfterapeut
Täby Rehab Center
Kemistvägen 1
183 79 Täby

E-post: helena@rehab.se

Ansvarig medlemsregister

Ansvarig medlemsregister

Mariana Rubin De Lima
Leg. fysioterapeut, medicinsk lymfterapeut
Lymfödemmottagningen, Göteborg

E-post: lymfödemmottagninggbg@vgregion.se

Webmaster

Webmaster

Åsa G Andersson
Leg. arbetsterapeut, medicinsk lymfterapeut
Hela kroppen fysiocenter

E-post: asa.g.andersson@outlook.com

Ledamot

Ledamot

Håkan Brorson
Professor, överläkare, plastikkirurg
Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö
Lunds universitets cancercentrum

E-post: hakan.brorson@med.lu.se

Ledamot

Ledamot

Helene Lindquist Warberg
Medicine doktor, leg. sjukgymnast, medicinsk lymfterapeut
Universitetslektor, Mittuniversitetet

E-post: lenelene864@gmail.com

 

Ledamot

Ledamot

Ann-Katrin Larsson
Leg. Fysioterapeut, medicinsk lymfterapeut
Närsjukvårdsområde Norr
Örnsköldsviks sjukhus
891 34 Örnsköldsvik

ann-katrin.larsson@rvn.se