Framgångsrik lymfologigrupp

Den svenska lymfologigruppen, doktoranderna Lotta Jönsson och Katarina Blom, professor Håkan Brorson, docent Karin Johansson, samt doktorand Tobias Karlsson, alla från Lunds Universitet, genomförde ett antal presentationer och ordförandeskap för sessioner på World Congress of Lymphology i Aten, 20-24 september.

Katarina Blom prisades dessutom för ”Best oral presentation” och Tobias Karlsson fick ”The Presidential Prize”.