Ny avhandling om fettsugning av arm- och benlymfödem

Tobias Karlsson, läkare, Med dr, disputerade 10 mars 2023. Avhandling finns tillgänglig under Avhandlingar under Medlemssidor. Titeln på avhandlingen är ”Liposuction of arm and leg lymphoedema. Tissue composition alterations and treatment outcomes”