Nyheter


Ny avhandling om tidig diagnos och behandling

Katarina Blom, FT, Med dr, disputerade 5 december 2022 och hennes avhandling finns tillgänglig under Avhandlingar på Medlemssidor.

”Early diagnosis, treatment, and Health-Related Quality of Life in women with mild Breast Cancer-Related Lymphedema.”