Tisdagen den 16 oktober 2018

P4 intervju om lymfödem

Publicerad 2018-10-04

Abstract från ILF konferensen i Rotterdam

Publicerad 2018-07-19

Abstracten finns tillgängliga för alla medlemmar under fliken Vetenskapliga presentationer

GDPR

Publicerad 2018-05-28

Avhandlingar

Publicerad 2018-02-28

Länkar till nya och gamla avhandlingar med inriktning mot lymfödem finns nu på medlemssidorna

Lipödem

Publicerad 2018-02-24

Dokumentet om lipödem har nu uppdaterats. Se under fliken Lipödem i menyn till vänster.

Kongresser 2018

Publicerad 2017-12-02

Flera lymfologikongresser finns annonserade under 2018. Läs mer under Medlemssidor/Kalendarium

Nytt från seminariet 2017

Publicerad 2017-12-01

SFL:s seminarium i Uppsala 17 nov 2017 var välbesökt och uppskattat. Resultat från mentometerenkäten samt presentationerna gällande MLD och lipödem finns under Medlemssidor/Vetenskapliga presentationer.

Abstract från ISL i Barcelona

Publicerad 2017-12-01

Abstract som presenterades av svenska föreläsare finns tillgängligt under Medlemssidorna/Vetenskapliga presentationer, samt även möjlighet att beställa ytterligare abstract.

Barnkapitlet uppdaterat

Publicerad 2017-03-04

Kapitlet om Barn med lymfödem är nu uppdaterad med mer utförlig information om olika diagnoser.

Kirurgi och lymfödem

Publicerad 2016-12-26

6th World symposium in lymphedema surgery, anordnas i Barcelona 14-15 mars 2017. Läs mer under Kalendarium.

SFL:s seminarium 2016

Publicerad 2016-12-20

NIR (near-infrared fluorescence lymphatic imaging) demonstrerades av fysioterapeut Jean-Paul Belgrado från Bryssel, se video under menyfliken Vetenskapliga presentationer, samt presentationen om livskvalitetsmätning av Pia Klernäs.

Konferenser 2017

Publicerad 2016-10-18

2017 finns det ett stort utbud av konferenser inom lymfologi i Europa Läs mer under Kalendarium

Rapport Asia Pacific Conference

Publicerad 2016-06-14

Rapport från 2016 Asia Pacific Lymphology Conference i Darwin, Australien, 25-28 maj 2016. Läs mer under Vetenskapliga presentationer på Medlemssidan.

Rapport ESL Congress

Publicerad 2016-06-13

Rapport från 42nd European Sociaty of Lymphology Congress i Mulhouse, Frankrike, 13-14 maj 2016. Läs mer under Vetenskapliga presentationer på Medlemssidan.

Barn och lymfödem

Publicerad 2016-04-11

Lipödem differentialdiagnostik

Publicerad 2016-03-12

Information om lipödem baserar sig på föreläsningar vid World Congress of Lymphology i San Fransisco september 2015. Nu har uppdatering av texten gjorts med differentialdiagnostik i tabellform. Informationen finns tillgänglig under Lipödem i menyn.

Kirurgi i Vårdprogrammet

Publicerad 2016-02-19

Ett kapitel om Kirurgiska metoder för att behandla lymfödem finns nu tillgängligt i Vårdprogrammet

Nytt i Vårdprogrammet

Publicerad 2016-02-02

Ett nytt kapitel om egenvård och fysisk aktivitet har nu publicerats under Vårdprogram lymfödem

Nobelpriset i medicin

Publicerad 2015-12-14

Verksamhetsberättelse 2014/2015

Publicerad 2015-12-14

Ändring av stadgar

Publicerad 2015-12-07

Vid SFL:s årsmöte 2015-11-26 gjodes ändring av stadgarna främst gällande medlemskap. Läs mer under fliken Stadgar

Kongresser inom lymfologi 2016

Publicerad 2015-12-01

Betydelsefullt pris

Publicerad 2015-11-30

Håkan Brorson, docent och överläkare på Plastikkirurgiska kliniken i Malmö, har förärats utmärkelsen "Outstanding Paper Presentation? för sin forskning och operationsmetod av lymfödem. Priset utdelades i samband med American Society of Plastic Surgeons årliga kongress detta år i Boston 16-20 oktober 2015. Kongressen riktar sig till plastikkirurger i USA med 3200 deltagare. SFL gratulerar till detta fina pris.

SFL verksamhetsberättelse för 2014/15

Publicerad 2015-11-30

Lipödemföreläsning

Publicerad 2015-10-22

Doktorsexamen

Publicerad 2015-10-18

Den 1 okt försvarade sjukgymnast Helene Lindquist sin avhandling "Self-performed treatment in female cancer survivors with secondary lymphedema". SFL gratulerar till doktorsexamen. Avhandlingen kan rekvireras direkt från helene.lindquist@ki.se

Världskongressen i San Fransisco

Publicerad 2015-10-13

7-11 september genomfördes en världskongress i San Fransisco, organiserad av International Society of Lymphology (ISL) i samarbete med amerikanska National Lymphedema Network (NLN).

Uppdaterat kapitel om lymfpulsatorbehandling

Publicerad 2015-06-18

En uppdatering är nu publicerad av Vårdprogrammet för lymfödem gällande kapitlet om lymfpulsatorbehandling.

Fettsugning uppmärksammas i Australien

Publicerad 2015-06-18

Den fettsugningsteknik som urvecklats av överläkare och docent Håkan Brorson i Malmö, har uppmärksammats vid Macquarie University i Sydney.

Rapport om MLD

Publicerad 2015-06-18

En rykande färsk Cochrane rapport om lymfödembehandling med MLD Läs mer under Vetenskapliga publikationer på Medlemssidorna

Referat från ESL kongress 2015

Publicerad 2015-06-18

European Society of Lymphology anordnade en välbesökt kongress i Lausanne, Schweitz, 4-6 juni.

ILS kongress i San Fransisco

Publicerad 2015-04-28

Preliminärt program finns nu tillgängligt. Läs mer under Kalendarium på Medlemssidorna.

Ny lärobok i lymfologi

Publicerad 2015-03-23

Populärvetenskaplig föreläsning om lymfödem

Publicerad 2015-01-15

I början på december arrangerade Patientforum och Sjukhusbiblioteket vid Skånes universitetssjukhus en föreläsningskväll om att leva med lymfödem - behandling, träning och egenvård. Nu kan du se föreläsningen i efterhand på webben. Hitta länken under Vetenskapliga presentationer på Medlemssidor.