Nyheter


Abstract book från ILF

Abstract book från ILF konferensen i Köpenhamn 18-20 november finns nu under Medlemsidor, Vetenskapliga presentationer.

 

 

Evidensbaserad lymfödemkurs VT22

Den första evidensbaserade poängkursen i lymfödembehandling har äntligen kunnat avslutats med ett fysiskt möte och examination i Lund 14-16/9.

Sagt av deltagare på Lymfödemkursen 2021:

”Jag har fått ökad kunskap och känner en helt annan säkerhet i min yrkesutövning”

”Så bra att bli uppdaterad på den senaste forskningen, mycket användbart i diskussionen med både patient och arbetsgivare”

”Uppskattat att stora delar av utbildningen och examinationerna byggt på hur vi kan presentera, förklara och motivera våra patienter”

”Bra föreläsare, inspirerande att få träffas”

”Bredden på utbildningen. Min kunskap om lymfödem har fördjupats och jag är nu redo att ta mig an de förbättringsarbeten som behövs inom min verksamhet”

”Skulle helt klart rekommendera utbildningen till kolleger som är intresserade av området!”

Ny kurs VT 22 startar 9 feb, sista dagen för anmälan 7 jan 2022.

Ny kurs HT 22 – VT 23 startar 9 nov, sista dagen för anmälan 16 sept 2022.

Mer information på Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet

Framgångsrik lymfologigrupp

Den svenska lymfologigruppen, doktoranderna Lotta Jönsson och Katarina Blom, professor Håkan Brorson, docent Karin Johansson, samt doktorand Tobias Karlsson, alla från Lunds Universitet, genomförde ett antal presentationer och ordförandeskap för sessioner på World Congress of Lymphology i Aten, 20-24 september.

Katarina Blom prisades dessutom för ”Best oral presentation” och Tobias Karlsson fick ”The Presidential Prize”.