Tisdagen den 16 augusti 2022

Verksamhet

I maj 1996 hölls första årsmötet för Svensk Förening för Lymfologi. Vid detta möte godkändes stadgarna för föreningen vilka hade utarbetats av en interimsstyrelse. Stadgarna behövde revideras och nya moderniserade stadgar antogs vid årsmötet 2015.

Föreningens ändamål är att tillvarata lymfologins intressen och främja forskning och utbildning samt att verka för dess utveckling, diagnostik och behandling.

Det Nationella Vårdprogrammet för Lymfödem, som publicerades 2003, uppdateras nu i sin helhet av medlemmar i föreningen. Föreningen anordnar vartannat år i samband med årsmötet en seminariedag, där nationella och internationella framstående forskare delger nya rön. Nordiska lymfödemkongresser anordnas av nationella föreningar i de nordiska länderna. Senast anordnade Svensk Förening för Lymfologi den 6. Nordiska Kongressen i Lymfologi under tre dagar i september 2014 i Stockholm.

Svensk Förening för Lymfologi har kontakter med International Society of Lymphology (ISL), European Society of Lymphology (ESL) och International Lymphedema Framework (ILF). Flera medlemmar av styrelsen är även medlemmar i dessa föreningar och brukar regelbundet besöka deras kongresser.

Verksamhetsberättelser och Årsmötesprotokoll (längre ner på denna sida)

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2004/2005

2003/2004

2002/2003

2001/2002

2000/2001

1999/2000

1998/1999

1997/1998

1996/1997

Årsmötesprotokoll

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004