Tisdagen den 16 augusti 2022

Styrelsen

Ordförande

Webmaster

Karin Johansson
Leg. fysioterapeut, docent
Institutionen för hälsovetenskaper, fysioterapi
Lunds Universitet
221 00 Lund
 
 
 
Vice ordförande
 
Leif Perbeck
Docent, överläkare, kirurg 
Bröst- och Endokrinkirurgiska Kliniken, P9:03
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
 
E-post:  perbeck@telia.com           
 

Sekreterare

Polymnia Nikolaidis
Leg. sjukgymnast, medicinsk lymfterapeut
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
A6:U1
171 76 Stockholm
 

E-post: polymnia.nikolaidis@sll.se

Kassör

Helena Ljunggren
Leg. sjukgymnast, medicinsk lymfterapeut
Täby Rehab Center
Kemistvägen 1
183 79 Täby
 
E-post: helena@rehab.se   
 
 

Ledamot

Håkan Brorson
Professor, överläkare, plastikkirurg
Lymfödemcentrum
Plastikkirurgiska kliniken
Jan Waldenströms gata 18 
Skånes Universitetssjukhus 
205 02 Malmö 
 
 
                                                      
 
Ledamot
 
Anna-Karin Enghult
Leg. sjukgymnast, medicinsk lymfterapeut
AT/SG-enheten
Östersunds sjukhus
831 83 Östersund
 
 
 
 

Ledamot

Åsa G Andersson
Leg.arbetsterapeut, medicinsk lymfterapeut
Bräcke diakoni
Arbetet: 08-791 14 82
 

 

 
Ledamot                                     
 
Karin Ohlin
Leg arbetsterapeut
Plastikkirurgimottagningen
Jan Waldenströms gata 18, plan 2
Skånes Universitetssjukhus
205 02 Malmö
 

 

Karin Ohlin