Bilaga Mätprotokoll – Volymändring

Ödemprotokoll, bilaterala ben

Pojke född -06 med bilaterala ödem i fötter och distala underben. Mätprotokollet visar hur mätpunkter tillkommer och 0-punkten förändras pga ökad tillväxt. Fram till 4-årsåldern görs ingen uppdelning i underben och lår. Med stigande tillväxt kan den bli aktuell och ger upplysning om delvolymer.

Volymändring ben, född -06

Pojke född -06 med bilaterala ödem i fötter och distala underben.

Mätprotokollet visar hur mätpunkter tillkommer och 0-punkten förändras pga ökad tillväxt. Fram till 4-årsåldern görs ingen uppdelning i underben och lår. Med stigande tillväxt kan den bli aktuell och ger upplysning om delvolymer.

Mätprotokollets graf visar benens volymförändring över tid fram till 4-årsåldern. Därefter kan även delvolymerna av underben och lår med, i det här fallet, en liksidig volymökning följas. Vid bilaterala ödem förblir ödemvolymen okänd, men tillsammans med fotodokumentation, palpation och ev andra undersökningsmetoder får man en god uppfattning om ödemets utbredning.

Volymändring ben, flicka Klippel Trénaunays syndrom

Flicka med Klippel Trénaunays syndrom, lymfödem och arteriella och venösa kärlmissbildningar vänster ben. Volymskillnad i framför allt vänster lår före behandling. Efter ett år uppnås en volymminskning med 867 ml.