Torsdagen den 21 november 2019

Styrelsen

Ordförande

Leif Perbeck
Docent, överläkare, kirurg 
Bröst- och Endokrinkirurgiska Kliniken, P9:03
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
 

              perbeck@telia.com           

Sekreterare

Polymnia Nikolaidis
Leg. sjukgymnast, medicinsk lymfterapeut
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
A6:U1
171 76 Stockholm
 

E-post: polymnia.nikolaidis@sll.se

Kassör

Imke Wallenius 
Leg sjukgymnast
 

E-post: imke.wallenius@lymfologi.se

 

Webmaster

Karin Johansson
Leg. fysioterapeut, docent
Lymfödemmottagningen
Cancerrehabiliteringsmottagningen
VO Onkologi och Strålningsterapi
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund
 

Ledamot

Helena Ljunggren
leg sjukgymnast, medicinsk lymfterapeut
Täby Rehab Center
Kemistvägen 1
183 79 Täby
 
E-post: helena@rehab.se   
 
 

Ledamot

Håkan Brorson
Docent, överläkare, plastikkirurg
Plastikkirurgiska kliniken
Jan Waldenströms gata 18 
Skånes Universitetssjukhus 
205 02 Malmö 
 

 
 

                                                       
Ledamot
 
Lena Larsson
Leg. arbetsterapeut, medicinsk lymfterapeut
 
 

Ledamot

Linda Pettersson
Överläkare, onkolog
Lymfödemmottagningen
Rehabcenter Sfären
Bräcke diakoni
Box 7023
170 78 Solna
 

E-post: linda.pettersson@brackediakoni.se