Tisdagen den 20 februari 2018

Styrelsen

Ordförande

Leif Perbeck
Docent, överläkare, kirurg 
Bröst- och Endokrinkirurgiska Kliniken, P9:03
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
 

E-post: leif.perbeck@sll.se

Sekreterare

Polymnia Nikolaidis
Leg. sjukgymnast, lymfödemterapeut
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
A6:U1
171 76 Stockholm
 

E-post: polymnia.nikolaidis@sll.se

Kassör

Imke Wallenius 
Leg sjukgymnast
 

E-post: imke.wallenius@lymfologi.se

 

Webmaster

Karin Johansson
Leg. sjukgymnast, docent
Specialistmottagningen för lymfödem
Enheten för Cancerrehabilitering
VO Onkologi och Strålningsterapi
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund
 

Ledamot

Karin Bergmark
Överläkare, gyn-onkolog
Gynekologisk onkologi
Jubileumskliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
 

Ledamot

Håkan Brorson
Docent, överläkare, plastikkirurg
Lymfödemcentrum
Plastikkirurgiska kliniken 
Skånes Universitetssjukhus 
205 02 Malmö 
 
Past President International Society of Lymphology
 
E-post: hakan.brorson@med.lu.se

Hemsida: http://www.plasticsurg.nu                                                         
Ledamot
 
Lena Larsson
Leg. arbetsterapeut, medicinsk lymfödemterapeut
 
 

Ledamot

Linda Pettersson
Överläkare, onkologi
Lymfödemmottagningen
Rehabcenter Sfären
Bräcke diakoni
Box 7023
170 78 Solna
 

E-post: linda.pettersson@brackediakoni.se