Lördagen den 24 oktober 2020

Styrelsen

Ordförande

Leif Perbeck
Docent, överläkare, kirurg 
Bröst- och Endokrinkirurgiska Kliniken, P9:03
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
 

              perbeck@telia.com           

Sekreterare

Polymnia Nikolaidis
Leg. sjukgymnast, medicinsk lymfterapeut
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
A6:U1
171 76 Stockholm
 

E-post: polymnia.nikolaidis@sll.se

Ledamot

Imke Wallenius 
Leg sjukgymnast
 

E-post: imke.wallenius@lymfologi.se

 

Webmaster

Karin Johansson
Leg. fysioterapeut, docent
Institutionen för hälsovetenskaper, fysioterapi
Lunds Universitet
221 00 Lund
 

Kassör

Helena Ljunggren
Leg. sjukgymnast, medicinsk lymfterapeut
Täby Rehab Center
Kemistvägen 1
183 79 Täby
 
E-post: helena@rehab.se   
 
 

Ledamot

Håkan Brorson
Professor, överläkare, plastikkirurg
Lymfödemcentrum
Plastikkirurgiska kliniken
Jan Waldenströms gata 18 
Skånes Universitetssjukhus 
205 02 Malmö 
 

 
 

                                                       
Ledamot
 
Anna-Karin Enghult
Leg. sjukgymnast, medicinsk lymfterapeut
AT/SG-enheten
Östersunds sjukhus
831 83 Östersund