Litteratur

Litteraturförslag inom området lymfologi.

Ladda ner som pdf.

Földi ́s Textbook of Lymphology

Földi ́s Textbook of Lymphology

For Physicians and Lymphedema Therapists
M Földi, E Földi (Ed. in Chief)
Urban & Fischer Verlag/Elsevier GmbH

Lehrbuch Lymphologie

Lehrbuch Lymphologie

Tysk utgåva ISBN 9783437453236

Lymphedema

Lymphedema

Diagnosis and Therapy
H. Weissleder, Ch Schuchardt

Rekommenderas utifrån en tidigare tysk upplaga: En bok med utförligt register, många bilder, tar upp även mera ovanliga former av lymfödem, bra uppslagsbok. Referenser efter varje avsnitt.

Lymphedema

Lymphedema

Presentation, Diagnosis, and Treatment
Arin K Greene, Sumner A Slavin, Håkan Brorson (inbunden,2015)
Springer Verlag

Lymphedema

Lymphedema

Management and Complete Physical Decongestive Therapy

H Pritschow, Ch Schuchardt (eds)

Innehåller bl a detaljrik info, bilder, kliniska symtom, diagnostik, olika massagegrepp, bandagering, kompressionsdelar, måttagning för kompressionsdelar.

Lymfödem

Lymfödem

Uppkomst, klinik och behandling

Tor-Göran Henriksson, Imke Wallenius

ISBN 91-44-01626-3, Utgått från förlaget Studentlitteratur