MEDLEMSKAP

Medlemskap i Svensk Förening för Lymfologi (SFL)

Medlemskap i SFL kan sökas av enskilda personer och föreningar, företag och organisationer som har utbildning, forskar eller arbetar inom lymfologin eller dess närstående verksamhet.

Medlemmar i SFL får via personlig inloggning tillgång till alla funktioner på hemsidan och erhåller rabatt vid deltagande i utbildningsdagar eller seminarier.

Föreningar, företag och organisationer kan bli stödjande medlem i SFL, men deras anställda eller medlemmar kan inte enskilt utnyttja t ex rabatt på seminariedagar och har inte per automatik tillgång till alla funktioner på SFLs hemsida.

Genom att bli medlem i Svensk Förening för Lymfologi (SFL) stödjer du

  • området lymfologi och dess utveckling, diagnostik och behandling i Sverige
  • föreningen i att kunna anordna seminarier med inbjudna nationella och internationella föreläsare för att kunna lyfta kunskapsnivån hos sjukvårdspersonal, sjukvårdspolitiker och patienter.
  • föreningens arbete med en aktiv hemsida
  • det kontinuerliga arbetet med vårdprogram
  • föreningen i främjande av forskning och utbildning

Svensk Förening för Lymfologi behöver allas medverkan och kompetens.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter är grunden för föreningens ekonomi och är den enda fasta årliga inkomstkällan. Inkomster gör bland annat planering av seminarier med inbjudna föreläsare, utskick och hemsidan med uppdateringar möjlig.

Medlemsavgift sätts in på plusgirokonto 88 39 98-7, Svensk Förening för Lymfologi, eller Swish 123 154 44 69.

Kom ihåg att skriva ditt namn!

  • Enskild medlem 200 kr/år
  • Ålderspensionär 100 kr/år
  • Föreningar/företag 500 kr/år

Bli medlem

Markering med * är obligatorisk.