Torsdagen den 24 maj 2018

Startsidan

 

Föreningens ändamål är att tillvarata lymfologins intressen och främja forskning och utbildning samt att verka för dess utveckling, diagnostik och behandling.

Svensk Förening för Lymfologi har kontakter med International Society of Lymphology (ISL), European Society of Lymphology (ESL) och International Lymphedema Framework (ILF).

Flera medlemmar av styrelsen deltar regelbundet i lymfologikongresser.

 

Seminariet/utbildningsdagen den 17 november 2017 i Uppsala: Resultat från mentometerenkäten samt presentationer angående MLD och lipödem finns nu under Medlemssidor/Vetenskapliga presentationer

 

Svensk Förening för Lymfologi har sedan sommaren 2015 inget ansvar för innehållet på www.lymfologi.nu