Lördagen den 4 april 2020

Startsidan

Föreningens ändamål är att tillvarata lymfologins intressen och främja forskning och utbildning samt att verka för dess utveckling, diagnostik och behandling.

Svensk Förening för Lymfologi har kontakter med International Society of Lymphology (ISL), European Society of Lymphology (ESL) och International Lymphedema Framework (ILF).

Flera medlemmar av styrelsen deltar regelbundet i lymfologikongresser.

 

 

 

Svensk Förening för Lymfologi har sedan sommaren 2015 inget ansvar för www.lymfologi.nu

Poängkurs i lymfödembehandling, LU, hösten 2020. Kursblad och anmälan här