Onsdagen den 21 augusti 2019

Startsidan

 

Föreningens ändamål är att tillvarata lymfologins intressen och främja forskning och utbildning samt att verka för dess utveckling, diagnostik och behandling.

Svensk Förening för Lymfologi har kontakter med International Society of Lymphology (ISL), European Society of Lymphology (ESL) och International Lymphedema Framework (ILF).

Flera medlemmar av styrelsen deltar regelbundet i lymfologikongresser.

SFL seminariedag i Stockholm 18 nov 2019 - notera datum! På förmiddagen kommer dr T Bertsch att föreläsa om lipödem (se artikelserie under Nyheter) och på eftermiddagen presenteras fallbeskrivningar.  Mer info när programmet är klart.

OBS! Kostnaden för seminariedagen blir 700 kr för medlemmar och 1100 kr för icke-medlemmar. Den som betalat in årets medlemsavgift före 30/6 2019 åtnjuter den lägre avgiften.

 

Svensk Förening för Lymfologi har sedan sommaren 2015 inget ansvar för innehållet på www.lymfologi.nu