Måndagen den 21 oktober 2019

Startsidan

 

Föreningens ändamål är att tillvarata lymfologins intressen och främja forskning och utbildning samt att verka för dess utveckling, diagnostik och behandling.

Svensk Förening för Lymfologi har kontakter med International Society of Lymphology (ISL), European Society of Lymphology (ESL) och International Lymphedema Framework (ILF).

Flera medlemmar av styrelsen deltar regelbundet i lymfologikongresser.

 

Välkomna till

SFL seminariedag i Stockholm

18 nov 2019, 8.30-16

Nya Karolinska Sjukhuset

På förmiddagen talar dr med Tobias Bertsch om lipödem, fetma och lymfödem.

Eftermiddagens tema är fysisk träning och lymfödem/lipödem, flera patientfall presenteras.

Kaffe ingår på för- och eftermiddagen och lunch kan köpas i direkt anslutning till seminarieområdet.

Program

Anmälan på blankett nedan. Markera mallen och kopiera enligt nedanstående instruktion.

Anmälan till SFLs seminarium den 18 nov 2019, Nya Karolinska Sjukhuset Solna

Efternamn

 

Förnamn

 

Yrke (sätt kryss)

leg sjg/fysioter:           leg AT:           leg ssk:           leg läk:           annat:        

Arbetsplats

 

 

 

e-postadress

 

Telefon

 

ev Fakturaadress

 

 

 

 

 
 

Markera mallen och kopiera till ett mail samt fyll i uppgifter och skicka till:

 

imke.wallenius@lymfologi.se

   
 

Anmälan senast den 1 november 2019

   
 

Deltagaravgift: 700 kr för medlemmar i SFL (betalat senast 30/6-19), 1100 kr för övriga

 

betalas till plusgiro 883 998-7, Svensk Förening för Lymfologi eller

 

Swish 123 154 44 69 (ange namn)

 

 

Svensk Förening för Lymfologi har sedan sommaren 2015 inget ansvar för innehållet på www.lymfologi.nu 

'