Måndagen den 25 juni 2018

Startsidan

 

Föreningens ändamål är att tillvarata lymfologins intressen och främja forskning och utbildning samt att verka för dess utveckling, diagnostik och behandling.

Svensk Förening för Lymfologi har kontakter med International Society of Lymphology (ISL), European Society of Lymphology (ESL) och International Lymphedema Framework (ILF).

Flera medlemmar av styrelsen deltar regelbundet i lymfologikongresser.

Stipendium till Nordisk kongress i Helsingfors i september

Svensk Förening för Lymfologi (SFL) vill genom detta mejl utannonsera två resestipendier om vardera 10.000 kronor för deltagande i 7:e Nordiska Kongressen i Helsingfors den 6-8 september 2018. Ange i ansökan namn, yrkesroll, adress, adress, mejladress, arbetsplats och en kort motivering för deltagande i kongressen samt preliminära kostnader för deltagandet. Presentation av ett eventuellt abstrakt beaktas vid bedömnin gen.

Ett förskott på 5000 kronor utbetalas och resten av beloppet erhålles efter kongressen mot uppvisande av originalkvitton.Resestipendiet avses täcka kongressavgiften, inklusive en eventuell bankett, hotell- och resekostnad. Notera att kongressavgiften är högre efter den 1 juli.Den som erhåller resestipendiet skall som motprestation, i samband med redovisningen av kvitton, sammanfatta för medlemmarna intressanta delar av kongressen på ungefär två A4-sidor för att publiceras på SFL:s hemsida.

Ansökan skall skickas via e-post till SFL:s sekreterare Polly Nikoilaidis polymnia.nikolaidis@sll.se  före den 21 juni 2018 och besked från SFL lämnas via e-post senast den 28 juni.

Behörig att söka resestipendiet är medlemmar i SFL som har betalat medlemsavgiften för 2018 på Pg 88 39 97-7, Svensk Förening för Lymfologi.

 

Svensk Förening för Lymfologi har sedan sommaren 2015 inget ansvar för innehållet på www.lymfologi.nu