Tisdagen den 16 augusti 2022

Vårdprogram lymfödem

 

Den första versionen av Nationellt vårdprogram för lymfödem publicerades 2003. Följande kapitel har uppdaterats:

 

  Senast uppdaterat
Inledning 2014-01-19
Diagnostik och bedömning   2014-03-03

Bedömningsmetoder

2022-04-06

Behandling - kompression 2021-11-07
Behandling - övrig konservativ 2015-06-17
Kirurgiska metoder 2021-06-21
Rådgivning och fysisk aktivitet 2016-02-02
Palliativ vård  2014-08-16
Psykosocial problematik och livskvalitet 2020-02-29
Barn med lymfödem 2017-03-04
Läkemedelsbehandling 2018-11-23

Bilagor Mätmetoder VOLYM

            Mätmetoder TDC, LOKAL                                                  VÄVNADSDSVÄTSKA

            Gränsvärden, TDC

           Mätmetoder LIVSKVALITET

                    LyQLI, svensk version

                    LyQLI, engelsk version

                    LyQLI, manual poäng

2019-06-23

2022-04-06

2022-04-06

2019-06-23

2019-06-23

2019-06-23

2019-06-23