Onsdagen den 8 december 2021

Publicerad 2021-06-21

Uppdatering kirurgi i NVP

Kapitlet om kirurgisk behandling av lymfödem är nu uppdaterat i NVP Lymfödem