Tisdagen den 16 augusti 2022

Publicerad 2015-01-15

Populärvetenskaplig föreläsning om lymfödem

I början på december arrangerade Patientforum och Sjukhusbiblioteket vid Skånes universitetssjukhus en föreläsningskväll om att leva med lymfödem - behandling, träning och egenvård. Nu kan du se föreläsningen i efterhand på webben. Hitta länken under Vetenskapliga presentationer på Medlemssidor.