Onsdagen den 8 december 2021

Publicerad 2017-12-01

Nytt från seminariet 2017

SFL:s seminarium i Uppsala 17 nov 2017 var välbesökt och uppskattat. Resultat från mentometerenkäten samt presentationerna gällande MLD och lipödem finns under Medlemssidor/Vetenskapliga presentationer.