Tisdagen den 16 augusti 2022

Publicerad 2018-11-11

Mentometersvar från 2017

Vid SFL:s seminarium i Uppsala 2017 ställde vi frågor till deltagarna gällande lymfödembehandling, mätmetoder och rådgivning. Svaren som gavs via mentometer finns nu sammanställda under Medlemssidor, Vetenskapliga presentationer, Uppsala.