Tisdagen den 16 augusti 2022

Publicerad 2018-05-28

GDPR


GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter PUL den 25 maj 2018

Vad innebär detta för medlemmarna i Svensk Förening för Lymfologi (SFL) ?

Ni alla har säkerligen den senaste tiden tagit emot ett otal meddelanden ang GDPR från olika föreningar, firmor, affärer osv.

Svensk Förening för Lymfologi har i sitt medlemsregister uppgifter om namn, födelseår, adress, telefonnummer, profession. E-postadress, som du själv har lämnat, behövs för att kunna sköta administrationen. (Medlemmar med skyddad identitet: namn, profession, e-postadress registreras.) Upphör medlemskap raderas uppgifterna.  Medlemsregistret innehåller inte medlemmars personnummer. Detta gör att registret inte behöver anmälas till Datainspektionen.

Medlemsregistret lämnas inte ut till medlemmarna eller företag. Under eller efter seminariedagarna har utställarna/sponsorerna bett att få en deltagarlista, enbart deltagarnamnen har lämnats i sådana fall.

Styrelsen

Svensk Förening för Lymfologi