Söndagen den 16 juni 2019

Vårdprogram lymfödem

 

Den första versionen av Nationellt vårdprogram för lymfödem publicerades 2003. Följande kapitel har uppdaterats:

 

  Senast uppdaterat
Inledning 2014-05-31
Diagnostik och bedömning   2014-03-03
Bedömningsmetoder    2015-03-23
Behandling - kompression 2014-08-16
Behandling - övrig konservativ 2015-06-17
Kirurgiska metoder 2016-02-22
Rådgivning och fysisk aktivitet 2016-02-02
Palliativ vård  2014-08-16
Psykosocial problematik och livskvalitet 2014-10-15
Barn med lymfödem 2017-03-04
Läkemedelsbehandling 2018-11-23