Lördagen den 19 september 2020

Publicerad 2020-02-29

Uppdatering i VP Lymf

Kapitlet Psykosocial problematik och livskvalitet har uppdaterats i VP Lymfödem av med dr Pia Klernäs och med dr Aina Johnsson, KI.