Måndagen den 10 december 2018

Publicerad 2015-06-18

Uppdaterat kapitel om lymfpulsatorbehandling

En uppdatering är nu publicerad av Vårdprogrammet för lymfödem gällande kapitlet om lymfpulsatorbehandling.