Fredagen den 4 december 2020

Publicerad 2020-04-08

Lipödem, myter och fakta, del 5, konsensus


Konsensusdokument gällande lipödem av Bertsch et al  Läs mer