Lördagen den 22 februari 2020

Publicerad 2019-12-18

Kongress cancerrehabilitering Köpenhamn

Internationell kongress för cancerrehabilitering, inklusive lymfödem, i Köpenhamn 13-16 maj 2020

Internationell kongress för fysioterapeuter inom cancerrehabilitering, inklusive lymfödem, i Köpenhamn 13-16 maj 2020, för mer information följ web-länken i flyer