Måndagen den 10 december 2018

Publicerad 2016-12-26

Kirurgi och lymfödem

6th World symposium in lymphedema surgery, anordnas i Barcelona 14-15 mars 2017. Läs mer under Kalendarium.